Huisregels

Huisregels

Om zo goed mogelijk zorg te kunnen bieden aan alle mensen die Medisch Punt bezoeken, hebben we binnen Medisch Punt een aantal afspraken met elkaar gemaakt. We vragen iedereen die gebruikt maakt van onze dienstverlening om kennis te nemen van deze afspraken en zich hier naar te gedragen.

Hieronder staan de belangrijkste afspraken per onderwerp weergegeven. Helemaal onderaan is een document te vinden waarin nog uitgebreider op de huisregels wordt ingegaan.

 • Medisch Punt is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk wanneer er spullen door verlies of diefstal kwijtraken. Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken om uw eigendommen niet in de wachtkamer achter te laten.
 • Medisch Punt probeert altijd om binnen 24 uur een eerste intake fysiotherapie in te plannen.
 • Bij ziekte van uw therapeut, probeert Medisch Punt de behandeling door een collega te laten overnemen. Wij doen ons uiterste best om u hierover vooraf te informeren.
 • Voor de eerste behandeling vraagt Medisch Punt u om uw verzekeringspas én geldig legitimatiebewijs mee te nemen. De fysiotherapeut zal tijdens het eerste gesprek uw BSN-gegevens controleren en uw verzekeringsrecht.
 • Bij het eerste consult mag u nadat uw gegevens zijn verwerkt, plaats nemen in de wachtkamer. De therapeut komt u graag ophalen in de wachtkamer voor behandeling.
 • De therapeuten van Medisch Punt zullen altijd in overleg met u de juiste behandeldoelen maken en een behandeltraject (behandelovereenkomst) opstellen.
 • Neem voor elke behandeling altijd een grote (bad)handdoek mee.
 • Wanneer u verhinderd bent voor een afspraak (bij alle disciplines), dient u zich 24 uur van te voren per e-mail of telefoon af te melden. Wanneer dit niet gebeurd (is elke discipline van Medisch Punt) helaas genoodzaakt om de afspraak in rekening te brengen.
 • Aan het eind van een behandelingstraject fysiotherapie kunt u een email ontvangen om een CQi (enquête) in te vullen. Hopelijk wilt u deze enquête invullen (5-10 minuten), zodat wij onze kwaliteit kunnen waarborgen.
 • Wanneer uw behandeling in de oefenruimte plaatsvindt, vraagt Medisch Punt u om 10 minuten van te voren aanwezig te zijn, zodat u alvast kunt opwarmen op één van de cardio apparaten. U kunt uw jas/kleding/tas veilig in de lockers opbergen.
 • Medisch Punt vraagt u om tijdens het sporten sportkleding en sportschoenen te dragen. Uit hygiënisch oogpunt vragen wij ook om altijd een schone handdoek mee te nemen.
 • Wij vragen iedereen na het gebruik van de fitnessapparatuur de toestellen schoon te maken met de schoonmaakmiddelen die daarvoor bedoeld zijn. Deze vindt u achter de leg press).
 • Wilt u na het gebruik van losse attributen zoals dumbels, halters, ballen, deze weer opruimen op de daarvoor bedoelde plaats.
 • Wanneer u zelfstandig traint voor medisch fitness, kan het zijn dat u plaats dient te maken voor een patiënt die samen met een therapeut op dat moment apparatuur nodig heeft.
 • Uw therapeut kijkt graag samen met u, wat uw behandelrecht is ten aanzien van behandelingen fysiotherapie, diëtetiek of oefentherapie Cesar. U bent echter zelf eindverantwoordelijk voor de betaling van uw behandelingen . Als u hier vragen over heeft, helpen wij u graag.
 • U bent als patiënt zelf verantwoordelijk voor het betalen van uw factuur. Medisch Punt zal de factuur rechtstreeks proberen te declareren bij uw ziektekostenverzekeraar. Het kan echter zijn dat uw aanvullende verzekering onvoldoende is. Hierdoor is Medisch Punt genoodzaakt aan u de factuur te factureren. Wij vragen u de factuur binnen 14 dagen te betalen.
 • Patiënten van Medisch Punt worden na aanmelding bij de praktijk automatisch door de praktijk ingeschreven om de nieuwsbrief van Medisch Punt te ontvangen. Patiënten die hier geen prijs op stellen kunnen zich eenvoudig afmelden wanneer zij de nieuwsbrief ontvangen.