Huisregels MP 2021

Huisregels

Samen werken we aan resultaten

Huisregels

Om zo goed mogelijk zorg te kunnen bieden aan alle mensen die Medisch Punt bezoeken, hebben we binnen Medisch Punt een aantal afspraken met elkaar gemaakt. We vragen iedereen die gebruikt maakt van onze dienstverlening om kennis te nemen van deze afspraken en zich hier naar te gedragen.

Hieronder staan de belangrijkste afspraken per onderwerp weergegeven. Helemaal onderaan is een document te vinden waarin nog uitgebreider op de huisregels wordt ingegaan.