Privacy verklaring

Home / Privacy verklaring

Privacy verklaring

Alles wat u zou moeten weten

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Medisch Punt. In deze verklaring verschaft Medisch Punt informatie over de persoonsgegevens en medische gegevens die worden verwerkt van patiënten in het kader van onze dienstverlening. Medisch Punt gaat zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens en medisch gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke AVG wet- en regelgeving.