Sinds 2005 werkt Jente Timmer (1982) als logopedist, waarna ze in diverse werkvelden ervaring heeft opgedaan met betrekking tot kinderen en volwassenen met spraak- en taalproblemen. Na de opleiding logopedie in Groningen, startte ze in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam en het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp. Vervolgens zocht ze een nieuwe uitdaging en werkte ze een jaar voor Voluntary Service Overseas (VSO) in Guyana. Hier werden zogenoemde revalidatieassistenten begeleid bij het verrichten van logopedische werkzaamheden en gaf Jente audiologiestudenten les in het vak logopedie.

Bij terugkomst kwam Jente in dienst bij GGD Amsterdam. Als preventief logopedist helpt ze kinderen met spraaktaalachterstanden op jonge leeftijd te signaleren en te voorzien in passende hulp. Ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten ontvangen advies om zo goed mogelijk met het kind te communiceren en zijn spraaktaalontwikkeling te stimuleren.

Door Jentes ervaringen met anderstaligen in Guyana, maar nog meer in Amsterdam, groeide haar interesse in tweede taalverwerving bij jonge kinderen. In 2012 voltooide ze de master Nederlands als tweede taal. Sindsdien is Jente gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en adviseren van ouders en professionals op het gebied van meertaligheid. Om de opgedane kennis van de master nog beter in de praktijk te brengen, startte ze in 2014 Meertaalpraktijk.